آشنايي با بيمه شخص ثالث موتورسيكلت

 

 خسارت مالي و جاني در بيمه شخص ثالث موتور سيكلت

بيمه شخص ثالث موتورسیکلت یکی از انواع بیمه‌های مسئولیت است که مسئولیت راننده را در مقابل اشخاص دیگر (ثالث) بیمه می‌کند. منظور از شخص ثالث، کلیه اشخاصی است که در اثرحوادث وسائل نقلیه موتوری زمینی دچار زیانهای بدنی و یا مالی می‌شوند؛ اعم از اینکه داخل و یا خارج از وسیله نقلیه بیمه شده باشند، غیر از راننده مسبب حادثه.

در بیمه شخص ثالث خطرات زیر تحت پوشش شركت هاي بیمه  است:

۱- تصادف، تصادم، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه

۲ – خسارتهایی که از محمولات وسیله نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود.

۳ – پرداخت غرامت فوت و نقص عضو دائم و موقت اشخاص ثالث  شامل دیه و ارش (دیه نقص عضو موقت که توسط قاضی تعیین می‌شود)

۴ – جبران هزینه‌های درمانی ناشی از مصدومیت اشخاص ثالث در سوانح رانندگی؛ چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد.

۵ – جبران خسارتهای مالی وارد به اشخاص ثالث

خطرات خارج از تعهد

موارد زیر از تعهد بیمه شخص ثالث  خارج است:

۱- خسارت‌های وارده به وسایل نقلیه مسبب حادثه

۲ – خسارت‌های وارده به محمولات وسائل نقلیه مورد بیمه

۳ – خسارت‌های مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو

۴ – خسارت‌های ناشی از محکومیت جزایی و پرداخت جرایم

۵ – خسارت‌های ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می‌افتد؛ مگر اینکه توافقی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار در این موضوع شده باشد.

كه شما مي توانيد جهت اطلاع بيشتر با مراجعه به بخش خريد بيمه شخص ثالث موتور سيكلت بيمه زنگ آن را بين شركت هاي مختلف مقايسه و خريداري نماييد.