بيمه شخص ثالث

بر اساس قانون بیمه اجباری مسئولیت تمامی دارندگان وسیله نقلیه  موتوری در مقابل اشخاص ثالث بیمه شخص ثالث نامیده می شود. در واقع این قانون برای  حمایت  از افرادی است که در حوادث رانندگی دچار خسارت شده اند و برای جبران همه هزینه های درمان و خسارت مالی و جانی افراد  در تاریخ ۱۳۴۷/۱۰/۲۳ از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب گردید واين بيمه اجباري مي باشد.

شخص ثالث شامل كليه اشخاص حقیقی یا حقوقی که توسط وسیله نقلیه موتوری دچار خسارت جانی یا مالی مي شوند به جز راننده مقصر حادثه را گويند و در واقع بیمه شخثص ثالث از شاخه های بیمه مسئولیت مي باشد.

در پوشش بیمه نامه شخص ثالث، مالک وسیله نقلیه یا بیمه‌ گذار شخص اول، شرکت بیمه یا بیمه‌ گر شخص دوم و همه افراد زیان‌ دیده غیر از راننده مقصر در حادثه شخص ثالث هستند. البته طبق قوانین جدید، راننده نیز تحت پوشش بیمه ای با عنوان ”بیمه حوادث راننده“، که به تازگی بخشی از بیمه نامه شخص ثالث است قرار می‌گیرد. با این تفاوت که بیمه حوادث راننده تنها مسئولیت جبران خسارت هایی از قبیل فوت و نقص عضو راننده مقصر را به عهده دارد و شامل پرداخت هزینه‌ های درمان راننده نمی شود.

همانطور كه مي دانيد هيچ وسيله نقليه اي بدون داشتن بيمه شخص ثالث مجاز به حركت در خيابان ها و جاده ها نمي باشد و در صورت توقف توسط پليس راهنمايي و رانندگي مطابق با قانون با وي برخورد خواهد شد به همین علت خرید بیمه شخص ثالث خودرو  و خرید بیمه شخص ثالث موتورسیکلت اجباری می باشد.