بيمه كالاهاي ديجيتال ( موبايل – تبلت – لپ تاپ )

بيمه كالاهاي ديجيتال ( موبايل – تبلت – لپ تاپ ) شامل گزينه هاي زير مي باشد:

– سرقت
– نفوذ هرگونه مايع در وسايل فوق الذكر
– ايجاد هرگونه نواقص در اثر نوسانان برق ( ولتاژ / آمپر)
– شکست وبرخورد ضربه فیزیکی و قطعات سخت
– بلاياي طبيعي شامل : زلزله – سيل – طوفان
– آتش سوزی